top of page

 

Pravidla ochrany osobních údajů – informace pro zákazníky

Zpracováno podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/79 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů :

"Ray Nail's" Raisa Kopotilova se sidlem Harlacherova 3320/8, 106 00 Praha 10, IČO 06548491 
Kontakt na správce: nailpraha@gmail.com

 

Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Zpracováváme jen osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb - manikúra a pedikúra. Jedná se o údaje, které nám sdělíte při registraci pro potřeby on-line rezervace – jméno, příjmení, telefonní kontakt a emailová adresa. Bez poskytnutí těchto údajů on line rezervaci nelze provést Jedná se o zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy o poskytnutí objednané služby. Tyto údaje po poskytnutí požadované služby bez vašeho souhlasu neuchováváme a průběžně je mažeme

Zpracování osobních údajů, které provádíme na základě vašeho souhlasu

Na základě vašeho výslovného souhlasu zpracováváme osobní údaje, které jste nám sdělili při on- line rezervaci pro účely komunikace s vámi. Tyto údaje uchováváme v naší databázi po dobu 5 let.

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme

Práva zákazníků v oblasti ochrany osobních údajů

máte právo, abychom vám umožnili přístup k vašim osobním údajům, opravu nebo výmaz  těchto osobních údajů, můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů

máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

máte právo na tzv. přenositelnost vašich osobních údajů

máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas ke zpracování osobních údajů

máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz podrobné informace týkající se vašich práv jsou uvedeny

v čl. 15-čl. 22 a čl. 34 shora uvedeného Nařízen

bottom of page